Yhteistyössä

Puijo Areenan yhteistyötahot

Puijo Areena -projektin  hankevalmisteluvaihe on päättynyt. Syksyn 2017 aikana tuotettiin mm. tarve- ja tilasuunnitelma, eri asiakassegmenteille suunnatut palvelukonseptit sekä asemapiirrokset ja havainnekuvat asemakaavapoikkeama- ja rakennuslupahakemusta varten. Nämä projektit toteutettiin yhteistyössä alla olevien tahojen kanssa ja rahoitettiin osittain ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.