Aikataulu

Hankevalmisteluvaihe päättynyt

Syksyllä 2017 Puijo Areena -projektissa toteutettiin  puoli vuotta kestävä hankevalmisteluvaihe, joka rahoitettiin osittain ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Hankevalmistelussa tuotettiin yksityiskohtainen tarve- ja tilasuunnitelma sekä kehitettiin eri asiakassegmenteille suunnattuja palvelukokonaisuuksia.  Hankkeen toimenpiteisiin sisältyivät myös pääsuunnittelijoiden kilpailutus ja valinta. Puijo Areenan arkkitehdiksi valittiin Siren Arkkitehdit.

Syksyn aikana syvennettiin tietoa tärkeimpien käyttäjäryhmien tarpeista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tätä työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä mm. matkailun, liikunnan, huippu-urheilun sekä tapahtuma- ja olosuhdeasiantuntijoiden kanssa.

 

Aikataulu tarkentuu keväällä 2019

Hankkeen nopean aikataulun vuoksi alueen asemakaavaa ei ehditä muuttaa. Tämän vuoksi hanketta vietiin eteenpäin asemakaavan poikkeamisen kautta.

Alueen esirakentamisesta vastaa Kuopion kaupunki.  Päätöksiä areenan rakentamisesta tultaneen tekemään keväällä 2019.