AJANKOHTAISTA
PUIJON SUUNNALTA

Puijo Areena -projekti etenee syksyllä hankevalmisteluun

20.6.2017

Puijo Areena -projekti etenee syksyllä puoli vuotta kestävään hankevalmisteluvaiheeseen, joka rahoitetaan osittain ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Puijon Urheilulaaksoon sijoittuvan monitoimiareenan suunnittelu jatkuu kesän jälkeen tarve- ja tilasuunnittelulla sekä pääsuunnittelijan kilpailutuksella.

Hankkeen aikana tuotetaan yksityiskohtainen tarve- ja tilasuunnitelma sekä kehitetään eri asiakassegmenteille suunnattuja palvelukokonaisuuksia.  Syksyn toimenpiteisiin sisältyy myös pääsuunnittelijoiden kilpailutus. Hankevalmistelun lopputulemana syntyvät toiminnalliset, taloudelliset ja maankäytön suunnitelmat havainnekuvineen, jotka toimivat pohjatietona Puijon Areenan jatkosuunnittelulle.

Modernia ja laadukasta arkkitehtuuria

Puijo Areena käynnistää Puijon Urheilulaakson yleissuunnitelman toteutuksen.  Kuopion kaupungin suunnitelmissa on kehittää Puijon Urheilulaaksosta vetovoimainen, ympärivuotinen käyntikohde kotimaisille ja ulkomaisille kävijöille. Se tulee ensisijaisesti toimimaan liikunta-, ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikkana, jossa voidaan järjestää jatkossa myös suurtapahtumia.

”Puijon Urheilulaakson ydinalue on kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan, liikenteen sekä toiminnan kannalta yksi Kuopion merkittävimpiä ja kansainvälisesti näkyvimpiä alueita. Tästä syystä kaupunki asettaa alueelle sijoittuvalle monitoimiareenalle toiminnallisen laadun lisäksi erittäin korkeat arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset. Kohteen arkkitehtuurin tulee siksi olla modernia ja laadukasta ja kokonaisuuden tulee istua maastoon luontevasti”, toteaa Kuopion kaupungin kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen. Hän vastaa kaupungin puolelta mm. Puijo Areena -hankkeen ja Urheilulaakson maankäytöllisestä ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä sekä kokonaisuudesta.

Ainutlaatuinen palvelukonsepti

Puijo Areenan tavoitteena on tarjota erinomainen käyttäjäkokemus. Korkeatasoinen monitoimikeskus tarjoaa ainutlaatuisen palvelukonseptin, johon sisältyy mm. areenan tilojen skaalautuvuus ja nopea muunneltavuus eri käyttötarkoituksia varten, Puijon monipuoliset ulkoilu- ja urheilualueet ja sen arvokas metsäluonto sekä kaupungin keskustan läheisyys.

Monitoimiareenan muunneltavan 3-4 kentän ja kiinteän telinevoimistelusalin lisäksi on suunnitteilla oheispalveluja kuten mm. kuntosali sekä kahvila-, ravintola- ja VIP-tilat. Puijo Areenan viereen kaavailtu hotelli täydentää hyvin kokonaisuutta.

Esirakentamista suunnitellaan vuoden 2018 alkuun

”Syksyn aikana syvennämme tietoa tärkeimpien käyttäjäryhmien tarpeista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. matkailun, liikunnan, huippu-urheilun sekä tapahtuma- ja olosuhdeasiantuntijoiden kanssa”, kertoo Puijo Areena Oy:n toimitusjohtaja Antti Pakkala.

Hankkeen nopean aikataulun vuoksi ei alueen asemakaavaa ehditä muuttaa. Tämän vuoksi hanketta viedään eteenpäin asemakaavan poikkeamisen kautta, joka on tarkoitus saada käsiteltyä vuoden vaihteen tienoilla. Tämän jonka jälkeen voidaan käynnistää alueen esirakentaminen. Alueen asemakaavan muutos on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 puolella.

”Jos pystytään etenemään tavoiteaikataulun mukaisesti ja saamaan asemakaavan poikkeaminen lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2018 sekä hankittua muut esirakentamiseen tarvittavat luvat voitaisiin käynnistää alueen esirakentaminen kaupungin toimesta alkuvuodesta 2018. Tämän suunnitelman mukaan monitoimiareena valmistuisi keväällä 2019”, Pakkala toteaa.

Lisätietoja:

Antti Pakkala, toimitusjohtaja, Puijo Areena Oy, puh. 0400 446 692, antti.pakkala@gmail.com

Puijo Areenan tiedote 20.6.2017