Puijon kehittämiseen haetaan uutta yhteistyömallia

30.7.2018

Joukko Puijon alueen yrittäjiä ja urheiluseuroja kokoontui kesällä pohtimaan yhdessä Puijon kehittämistä. Kokoonkutsujana olivat Puijo Areena -projektin vetäjät, jotka haluavat olla rakentamassa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa Puijosta kaupunkilaisille ja matkailijoille viihtyisää kohtaamispaikkaa sekä ainutlaatuista virkistys- ja liikunta- ja luontokohdetta.

Kaupunki on käynnistänyt Puijolla kevään aikana konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada yleissuunnitelman mukainen Puijon urheilulaakso valmiiksi vuosina 2018-2022. Tämä toteutussuunnitelma on julkaistu kaupungin verkkosivulla ja siitä on myös tehty opastetaulu tavoiteaikatauluineen Puijon hiihtostadionille.

Kuopion kaupungin markkinointijohtajan Kirsi Soinisen vetämän brändityön lopputulemana loppuvuodesta 2017 valmistui Puijo Design manuaali, jonka Kuopion kaupunkirakennelautakunta hyväksyi maaliskuussa 2018 jatkosuunnittelussa ohjeellisesti noudatettavaksi.

Kuopion kaupungilla on Soinisen mukaan vahva tahtotila kehittää Puijon urheilulaaksosta vetovoimainen ja ympärivuotinen käyntikohde kotimaisille ja ulkomaisille kävijöille. Tavoitteena on vahvistaa alueella olevia palveluja ja löytää uusia, houkuttelevia toimintoja, jotka palvelevat kaikenikäisiä liikkujia. Alue rakentuu parhaillaan vaiheittain. Toiminnan odotetaan kymmenkertaistuvan urheilulaakson valmistumisen jälkeen.

”Toivon nyt keskusteluun mukaan voimakkaasti yrityspuolta, kuten mm. ohjelmapalveluja. Näkökulman tulisi olla myös siinä mitkä asiat voivat tuoda uuttakin liiketoimintaa Puijolle. Olisi tärkeää innovoida Puijon ainutlaatuisuudesta kumpuavia uniikkeja asioita, joita voi myydä ja markkinoida palveluna luontoarvoja kunnioittaen”, toteaa Soininen.

Puijon alueen yrittäjät käynnistävät yhteistyön

Puijo Areena -hankkeen vetäjät Antti ja Jaana Pakkala allekirjoittavat täysin Soinisen näkemyksen yritysten tärkeästä roolista Puijon kehittämisessä ja kutsuivat koolle alueen keskeisiä toimijoita alkukesällä.

”Keskustelujemme selkeä loppupäätelmä oli se, että Puijon kehittäminen edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä. Meidän lisäksemme tarvitaan myös uusia toimijoita Puijolle, jotta saisimme aikaan ympärivuotista toimintaa ja uusia tapahtumia”, kiteyttää Puijo Areena Oy:n toimitusjohtaja Antti Pakkala. ”Konkreettisia asioita yhteiselle agendallemme kirjasimme mm. Puijon aktiivisemman markkinoinnin, uusien palveluiden tuotteistamisen ja Puijon tarjoamien luonto- ja liikuntamahdollisuuksien selkeän viestimisen eri kohderyhmille. Meidän kaikkien yrittäjien yhteinen haaste on myös Puijon saavutettavuuden parantaminen”, listaa Pakkala.

”Uskon, että voimme kertoa lisää heti alkusyksystä siitä miten meidän keskeisten toimijoiden yhteistyö käynnistyy. Haluamme löytää oman selkeän roolimme Puijon kehittämisessä”.

Puijo Areena veturina kehitystyössä

Puijon urheilulaaksoon suunnitteilla oleva Puijo Areena tulee toimimaan koko Puijon alueen tapahtumakeskuksena. Hankkeen rahoitusmalli on tarkentunut kesän aikana. Puolet noin 10 miljoonan euron investoinnista lainoittavat pankki- ja vakuutusyhtiö. Alkuperäisen suunnitelman mukaan julkisen rahoituksen osuus on 35%. Käytännössä tämä tarkoittaisi ELY-keskuksen myöntämää EU-tukea, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustusta hankkeelle ei voi saada, jos hanke saa julkista tukea toiselta julkiselta toimijalta. ELY-keskuksen kanssa asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesälomien jälkeen elokuussa.

”Olemme toiveikkaita EU-tuen suhteen. ELY-keskuksen kanssa Puijo Areenan suunnitelmia on käyty läpi säännöllisesti vuoden mittaan. Hanke sai viime syksynä ELY-keskukselta hankevalmisteluavustuksen, jonka haluaisin toiveikkaasti tulkita signaaliksi viedä suunnitelma toteutukseen”, toteaa Pakkala.

Puijo Areena sai rakennusluvan tämän vuoden maaliskuussa ja kaupungilla on valmius aloittaa tontin esirakennustyöt heti investointipäätöksen varmistuttua. Esirakentamisen jälkeen areenan rakennustyöt kestävät noin vuoden.

Lisätietoja:
Antti Pakkala, toimitusjohtaja, Puijo Areena Oy, antti.pakkala@puijoareena.fi, puh. 0400 446 692