Selvityksen tulos: Kuopioon kaivataan tiloja urheilulle ja tapahtumille

18.12.2017

Kuopiossa vallitsee vahva tahtotila tapahtumien määrän kasvattamiseksi. Rajoittavaksi tekijäksi koetaan urheilun ja muiden suurtapahtumien järjestämiseksi soveltuva korkealaatuinen tapahtumatila. Lisäksi kaivataan tapahtumien rinnalla tarjottavia oheispalveluja, selviää Puijo Areenan Kuopion alueen yrityksille, organisaatioille ja urheilun lajiliitolle teettämässä selvityksessä, jossa fokuksena oli tapahtumajärjestäminen.

Tapahtumat tärkeäitä kaupungille

Kuopio on kaupunkina nopeimmin kasvava tapahtumakeskittymä, jonka vetovoimatekijöiksi koetaan ympäröivä luonto, keskeinen sijainti ja turvallisuus.

Tapahtumien järjestäminen on tärkeää matkailun ja elinvoiman edistämisen näkökulmasta ja kyselyssä kaupunki saikin kiitosta positiivisesta suhtautumisesta matkailun kasvattamiseen ja kehittämiseen. Kuopio Convention Bureaun rooli tapahtumien mahdollistajana ja järjestelyjen tukijana arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa.

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus listan kärjessä

Kysely vahvistaa käsitystä, että Kuopiossa järjestetään aktiivisesti erilaisia kokoustapahtumia, asiakastilaisuuksia, työhyvinvointi- ja koulutustapahtumia sekä keskisuuria messu-, seminaari- ja kongressitapahtumia. Kiireisimpiä aikoja tapahtumien järjestämisessä ovat maaliskuu, syyskuu ja marraskuu.

Vastauksissa nousee tapahtumapaikan tärkeimmäksi valintakriteeriksi tilojen soveltuvuus, muunneltavuus, saavutettavuus ja hinta sekä tapahtumien järjestämiseen liitettävät palvelut. Puijo Areenan toivotaan olevan monikäyttöinen, nopeasti muunneltava ja teknisiltä ratkaisuiltaan moderni. Liikuntatapahtumien ohella yksi areenan kiinnostavista käyttötarkoituksista näyttäisi olevan työhyvinvointiin liittyvät tilaisuudet monipuolisten sisätilojen ja Puijon ulkoilualueen takia.

Tilaisuuksia järjestävät tahot toivovat saavansa kaikki tapahtumapaikkaan liittyvät palvelut yhdestä paikasta. Kumppani- ja alihankintaverkoston jatkuva kehittäminen on tärkeää tapahtumien tuottamisen kannalta. Asiakas- ja tapahtumajärjestäjän näkökulmasta digitaalisilla ratkaisuilla voi erottua. Tällaisia toteutuksia ovat esimerkiksi tapahtumien videointi ja dokumentointi, led-mainospaikat ja esitystekniikka, asiakasdatan kerääminen ja hyödyntäminen.

Puijon alueen kehittäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä

Kisakeskus-ajattelu nousi esille keskusteluissa urheiluväen kanssa. Tällöin Puijo Areena toimisi sisä- ja ulkoilmatapahtumien oheistilana, jolloin käytössä olisivat mm. areenan kokoustilat, kahvila-ravintola sekä pukuhuoneet.

Kuopion lanseeraama Capital of Lakeland -konsepti nähdään suurena mahdollisuutena kasvattaa aktiivi- ja luontomatkailijoita yhteistyössä kaupungin markkinoinnin kanssa. Puijon vahvuutena pidetään keskeistä sijaintia hyvien kulkuyhteyksien päässä ainutlaatuisen luontoalueen äärellä. Myös Puijon tornin lakialueen kehittämisen odotetaan tuovan uutta vetovoimaa koko alueelle. Vastaajien mielestä tärkeä edellytys Puijon alueen kehittämiselle tulevaisuudessa on alueen toimijoiden yhteistyö sekä hankkeiden kehittäminen ja integroiminen yhteistyössä.

”Kuopiolaisten urheilueurojen erinomainen yhteistyökyky ja seuratoimijoiden hyvä tapahtumajärjestämisen osaaminen tarjoavat mainiot lähtökohdat korkeatasoisille tapahtumille. Kansainvälisiä tapahtumia ajatellen erityisesti sellaisilla tahoilla kuin urheiluseurat, korkeakoulut ja Kuopion yliopistollinen sairaala, on tärkeä rooli, koska näillä on yhteyksiä suuria kansainvälisiä tapahtumia järjestäviin organisaatioihin. Alan oppilaitosten erityisosaamista voisi vastaajien mielestä hyödyntää Puijo Areenaan liittyvän tapahtumaosaamisen kehittäjänä” Haaga-Helian yliopettaja Kari Puronaho kiteyttää Puijo Areenan selvityksen tuloksia.

Lisätietoja:

Kari Puronaho, Haaga-Helia Sports Business School, kari.puronaho@haaga-helia.fi
Antti Pakkala, toimitusjohtaja, antti.pakkala@puijoareena.fi, puh, 0400 446 692

 

Puijo Areena lyhyesti

Puijon urheilulaaksoon on suunnitteilla moderni, viihtyisä ja helposti muunneltava monitoimiareena kattavine oheispalveluineen. Puijo Areena tarjoaa korkeatasoiset puitteet ja monipuoliset palvelut urheiluseuroille, lajiliitoille, yrityksille sekä Puijon alueen ympärivuotisille toiminnoille ja yleisötapahtumille. Puijo Areenan viereen suunniteltu hotelli täydentää alueen palvelukokonaisuutta. Puijo Areena käynnistää Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman toteutuksen ja sen on määrä valmistua kesällä 2019.